• Specials Program: Laat je kennis groeien
    Het COCD komt met een aantal specials: Separaat te volgen trainingen die je kennis onder begeleiding van experts laten groeien. De komende tijd gaan we de volgende specials aanbieden, houd daarom onze website in de gaten: Meervoudige Intelligentie • Design Thinking • Creatief effectief zoeken  Intuitieve Creativiteit • Innovatie& regiemanagement • Creatief Leiderschap Creative […]
 • Special: Design Thinking
          Design Thinking helpt je om bij innovatievragen beter inzicht te krijgen in wat de klant, gebruiker of burger echt wil, hoe je tijdens het ontwikkelproces vernieuwende thema’s vindt en hoe je het gekozen concept uittest in de praktijk. Design Thinking is inmiddels een containerbegrip geworden en dit leidt tot veel spraakverwarring. […]
 • Special: Meervoudige Intelligentie
          Meervoudige intelligentie: Laat je talenten niet liggen! Een mens is niet op één manier intelligent, maar kan op verschillende manieren intelligent zijn. Meervoudige Intelligentie blijkt voor velen een interessant, maar vaak nog een onderbelicht aandachts-gebied. De talenten die mensen in huis hebben, zijn nuttig om ontwikkelingskansen in hun persoonlijke en werkzame […]
 • Special: Innovatie & Regiemanagement
  Innovatie & regiemanagement De Special Innovatie & regiemanagement maakt mogelijk waar Goeroes als Ricardo Semler en Stephen Covey al decennia over publiceren. Een professionele organisatie of samenwerkingsverband stuurt op een aantal pijlers. Pijlers om te rendement, kwaliteit en innovatiekracht te borgen en risico’s te beheersen. Pas dan is er sprake van een florerende toekomst. Dat […]
 • Special: Creatief Klimaat
  Special: Creatief Klimaat   Innovatie en creativiteit in je organisatie stimuleren is eenvoudig als je weet aan welke knoppen je kunt draaien en welk effect dit genereert. In een wereld constant in beweging is innoveren een noodzaak voor organisaties. Organisaties die bewust oog hebben voor de veranderende omstandigheden, overleven. Maar succesvol innoveren is geen sinecure. […]
 • Special: Creatief Leiderschap
  Special: Creatief Leiderschap   Creatief Leiderschap is de kunst om ruimte te geven aan nieuwe ideeën. Zowel bij anderen als bij jezelf! Je ziet kansen en weet ze om te zetten in aansprekende resultaten. Met deze inspiratie geef je kleur aan je omgeving. In deze special over Creatief Leiderschap leer je hoe je mensen om […]
 • Special: Intuïtie & Creativiteit
  Special: Intuïtie & Creativiteit   Intuïtie en creativiteit hebben veel gemeenschappelijk. Intuïtief weten we erg veel. Het zou geweldig zijn als je deze intuïtieve kennis kunt inzetten om tot betere ideeën en inzichten te komen. Het gebruik van Gutfeeling en Fingerspitzengefühl. Bij het COCD leer je hoe belangrijk het is bij creatief denken om je […]
 • Special: Strategic Creative and Corporate Communication
  Special: Strategic Creative and Corporate Communication   Versterk de kennis van en inzicht in het strategisch communicatieproces én ontdek de kracht van creatief denken en de corporate story. Bij verandering maakt een goed strategisch communicatieplan én een inspirerend verhaal het verschil. Zeker als professionals en partners op het juiste moment en op de juiste manier […]
 • Special: Cross-Industry Websearch
  Special: Cross-Industry Websearch   Hoe kunnen verschillende sectoren samenwerken om succesvol te innoveren? Hoe kan jouw onderneming of organisatie leren door te kijken naar andere inspirerende bedrijven of industrieën die jouw probleem al hebben opgelost? Hoe kunnen we het internet slim gebruiken als springplank voor cross-industry innovatie?. Deze Cross-Industry Websearch training is een praktische workshop […]
 • Groepsworkshop: Bijzondere Tafel
  Van Resthout tot Tafel Incompany special: creatieve aanpak om te leren samenwerken Organisatieveranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Daarbij zijn implementatieprogramma’s vaak gericht op ontwikkeling van nieuwe competenties: denk aan méér vanuit de klant te gaan denken of sterkere ketengerichtheid. Al gauw ontstaat de vraag: welke leeromgeving zou behulpzaam kunnen zijn om gewenste nieuwe competenties te […]
 • Special: Visueel Faciliteren
  Special: Visueel Faciliteren   ‘Als ik het had kunnen zeggen, had ik de moeite niet genomen om het te schilderen ’ (Pablo Picasso). Als  woorden tekort schieten, faciliteer je het beste met beelden. Maar hoe? Creatieve workshops en coachsessies kunnen soms heel verbaal zijn: verduidelijken, herformuleren, noteren op post-its, enz. Maar soms schieten woorden tekort […]
 • Special: Creative Writing
  Special: Creative Writing   Ideeën, voorstellen en werk-methodes: ze kunnen niet zonder tekst. Teksten die informeren, verleiden en vertellen. In deze training krijg je creatieve technieken aangereikt die je teksten doen leven en kleven. Teksten waarmee je lezers verrast en overtuigt”. Als communicatieprofessional bij een bedrijf of instelling informeer je dagelijks verschillende doelgroepen. Creative writing […]
 • Lego® Serious Play®
  Get certified in 4 days and design and facilitate your own workshops