Wie zijn we

COCD, geeft sinds 1977 creativiteit de ruimte en is een expert in opleidingen op dit vakgebied.

Zeg je COCD, dan zeg passie voor toegepaste creativiteit. Een organisatie gedragen door mensen die overtuigd zijn van de positieve kracht en noodzaak van creativiteit, met jarenlange ervaring in het toepassen hiervan.

COCD is een organisatie met een maatschappelijk doel in de vorm van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk, vergelijkbaar met een Nederlandse stichting). De Raad van Bestuur bestaat uit: Joost Kadijk (voorzitter), Rineke Rust en Co Doesburg. Samen met Algemeen directeur Cynthia op den Brouw en Creatief directeur Branko Broekman bepalen zij de visie en het beleid. Birgit Tys is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het kantoor van het COCD.

IMG_0264

Wie is onze algemeen directeur 

Cynthia op den Brouw is sinds november 2015 de Algemeen directeur van het COCD. Door de steeds grotere vraag naar creativiteit in het bedrijfsleven heeft het COCD Cynthia aangetrokken om de groei en doorontwikkeling van de organisatie in goede banen te leiden.

Creativiteit in een stroomversnelling

We zien een groeiende behoefte aan creativiteit in de samenleving omdat het als basis dient voor groei en vernieuwing. Het COCD zet zich sinds 1977 in voor het toepassen van creativiteit in organisaties en we voelen dat dit in een stroomversnelling terecht komt, te meer omdat de snelheid waarmee nieuwe innovaties ontstaan alsmaar toeneemt en organisaties daar beter en sneller op moeten reageren.

Verbinding en vernieuwing met impact

Cynthia op den Brouw is expert op gebied van creative thinking en verandermanagement. Het ontwerpen van organisaties, het veranderen van organisaties naar een nieuwe organisatievorm en het integreren van innovaties in een organisatie lopen als een rode draad door haar carrière heen. In 2001 volgde Cynthia zelf de COCD Basis- en Deskundigheidsopleiding. Cynthia heeft een sterke verbindende kracht en heeft ervaring in het opzetten van impactvolle samenwerkingsverbanden, wat mooi aansluit bij de ambitie van het COCD.

Onze rijke geschiedenis

Van twee pionierende professoren tot een stevig uitgebouwde kennisinstelling met een internationaal netwerk: dit is het verhaal van COCD.

Starten met een spin-off

Al van bij de eerste wetenschappelijke publicaties over toegepaste creativiteit, waren Pros Vanosmael en Roger Debruyn, allebei universiteitsprofessoren, gefascineerd en overtuigd van zowel de kracht als de noodzaak van creatief denken. Om een aanvulling te bieden op het logische denken en de kennis daarrond te verspreiden, richtten zij in 1977 een vzw op als spin-off van de Universiteit Antwerpen: het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken.

Verder met verspreiden

Al gauw vroegen bedrijven COCD om hun kennis over creatief denken met hen te delen. COCD verzorgde workshops en organiseerde zelf de eerste vormingen over creatief denken in het onderwijs. Als ambassadeurs van het creatieve gedachtengoed, bouwden zij een breed netwerk uit in België en Nederland. Talloze organisaties en professionals haalden bij COCD inspiratie en handvatten voor het ontwikkelen en benutten van hun creatieve mogelijkheden. De COCD-opleidingen groeiden uit tot dé referentie voor wie professioneel met creativiteit aan de slag wilde gaan. COCD investeerde ook zelf in wetenschappelijk onderzoek en vervulde door de praktijkervaring een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk.

De wijde wereld in

Vandaag maakt COCD deel uit van een wereldwijd netwerk van onderzoekers en professionals die in de breedste zin van het woord bezig zijn met creativiteit. COCD ondersteunt, naast haar eigen activiteiten, talloze initiatieven voor de verdere verspreiding van creativiteit. Zo maakte COCD het mede mogelijk om de eerste universitaire Master in Creativity and Change Leadership in Europa te organiseren. En terwijl de organisatie creativiteit verder de wijde wereld in stuurt, zit ze tegelijkertijd met haar handen en voeten stevig verankerd in de dagelijkse praktijk – klaar om creativiteit nog verder in organisaties in te bedden.

 

Houd me op de hoogte!

Wil jij ook onze Nieuwsbrief ontvangen, registreer je dan hier:

Ja, ik wil COCD e-mail updates ontvangen!