Creatief Klimaat

CREATIEF KLIMAAT

In een wereld constant in beweging is innoveren een noodzaak voor organisaties. Organisaties die bewust oog hebben voor de veranderende omstandigheden, overleven.

Maar succesvol innoveren is geen sinecure. Er zijn veel factoren van invloed in het proces van idee tot en met marktintroductie. Oog voor innovatie betekent een constante open blik voor creativiteit. Creativiteit is namelijk de motor van het innovatie-proces.

Dit vraagt vaak andere vaardigheden van een manager. Hij spant zich in om het beste uit talenten van medewerkers te halen. Het accent ligt daarbij op het managen van de medewerkers: het faciliteren van de creativiteit van anderen. Om dit soort leiderschap te ontwikkelen moet men aandacht hebben voor de signalen die medewerkers afgeven aangaande hun behoeften en overtuigingen.