Innovatie & regiemanagement

INNOVATIE & REGIEMANAGEMENT

De Special Innovatie & regiemanagement maakt mogelijk waar Goeroes als Ricardo Semler en Stephen Covey al decennia over publiceren. Een professionele organisatie of samenwerkingsverband stuurt op een aantal pijlers. Pijlers om te rendement, kwaliteit en innovatiekracht te borgen en risico’s te beheersen. Pas dan is er sprake van een florerende toekomst. Dat iemand voorschrijft wat de andere moet doen en hoe die dat moet doen, biedt niet de antwoorden. Toch stuurt het merendeel van de managers op deze waarden. In trainingen worden ze gebracht naar coachend leiderschap en bij regie krijgen ze te horen dat “loslaten, anders vasthouden is”. Ik heb dit jarenlang ook gedacht en zie daar nu de onzin van in. Innovatie & regiemanagement doet dit anders. We gaan zelfstandigheid en de kracht van samenwerking organiseren. Innovatie & regiemanagement maakt gebruik van duidelijke stuurafspraken en een duidelijk stuurmechanisme. In de praktijk wordt tot wel 30% rendementsverhoging gerealiseerd en tegenstanders kom ik nooit tegen. Wel mensen bij wie het niet past. Wil je macht en status niet loslaten dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Met alle andere kom ik altijd tot een oplossing.

Wat is Innovatie & regiemanagement?

U leert dit het best door met uw vraagstukken aan de slag te gaan. We ontrafelen de vraagstukken die in bestaande werkwijze leiden tot knelpunten. We ontrafelen aan de hand van het regiemodel, zoals ook uitgewerkt in de boeken van uw opleider, Rob van Veen.

MEER INFO: ZIE BROCHURE