Strategic Creative and Corporate Communication

STRATEGIC CREATIVE AND CORPORATE COMMUNICATION

Bij verandering maakt een goed strategisch communicatieplan én een inspirerend verhaal het verschil.
Zeker als professionals en partners op het juiste moment en op de juiste manier worden betrokken. Met een goed afgestemd verhaal raken ze al snel vertrouwd met wat de organisatie wil en zien ze op een natuurlijke manier hoe zij kunnen aansluiten of bijdragen. Dit creëert ruimte en vergroot het draagvlak onder alle betrokkenen.
Daarom is het nuttig om tijdig te investeren in een strategisch communicatieplan met een goed verhaal.
Tijdens deze special ontdekken communicatieprofessionals de kracht van creatief denken én de corporate story binnen het strategisch communicatieproces.

MEER INFO : ZIE BROCHURE