Wie zijn we

COCD, Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken, geeft sinds 1977 creativiteit de ruimte en is een expert in opleidingen op dit vakgebied.

Zeg je COCD, dan zeg passie voor toegepaste creativiteit. Een organisatie gedragen door mensen die overtuigd zijn van de positieve kracht en noodzaak van creativiteit, met jarenlange ervaring in het toepassen hiervan.

COCD is een organisatie met een maatschappelijk doel in de vorm van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk, vergelijkbaar met een Nederlandse stichting). De Raad van Bestuur bestaat uit:Joost Kadijk (voorzitter), Rineke Rust en Co Doesburg.
  

Samen met Branko Broekman en Hilde van Dyck neemt Cynthia op den Brouw de verantwoordelijkheid voor een spelend, creërend en innoverend COCD.  Birgit Tys is de logistieke engel van het kantoor.

Creativiteit in een stroomversnelling

We zien een groeiende behoefte aan creativiteit in de samenleving omdat het als basis dient voor groei en vernieuwing. Het COCD zet zich sinds 1977 in voor het toepassen van creativiteit in organisaties en we voelen dat dit in een stroomversnelling terecht komt, te meer omdat de snelheid waarmee nieuwe innovaties ontstaan alsmaar toeneemt en organisaties daar beter en sneller op moeten reageren.

 

Verbinding en vernieuwing met impact

Cynthia op den Brouw is expert op gebied van creative thinking en verandermanagement. Het ontwerpen van organisaties, het veranderen van organisaties naar een nieuwe organisatievorm en het integreren van innovaties in een organisatie lopen als een rode draad door haar carrière heen. In 2001 volgde Cynthia zelf de COCD Basis- en Deskundigheidsopleiding. Cynthia heeft een sterke verbindende kracht en heeft ervaring in het opzetten van impactvolle samenwerkingsverbanden, wat mooi aansluit bij de ambitie van het COCD.

Branko Broekman is verantwoordelijk voor de vernieuwing van COCD opleidingen, waarin recente inzichten op het gebied van toegepast creatief denken worden opgenomen. Daarnaast coördineert hij de inhoud van deze opleidingen, waaronder het Advanced Program in Applied Creativity.
Branko is een adjunct-lecturer voor het International Center for Studies in Creativity (ICSC) in Buffalo, New York. Hij is mede-initiatiefnemer van ICSC’s Distance Master Program in Europa.
Branko levert jaarlijks een bijdrage aan de CREA conference in Sestri Levante en bij gelegenheid ook aan de Creativity Expert Exchange in Buffalo en aan Mindcamp in Toronto.

Hilde Van Dyck is een serie-ondernemer die verschillende professionele successen en bloeiende bedrijven op haar conto kan schrijven. Maar ondanks de zwaarwichtige toon van alle voorgaande woorden gelooft Hilde vooral in de speelsheid van mensen.
Playfulness. Geef mensen ruimte voor ouderwets speelplezier, stimuleer hun kinderlijke creativiteit, gun hen de vrijheid om te doen en te denken wat ze willen en vind wat hen enthousiast maakt, eerder dan wat er op hun cv staat. En dan, weet Hilde, creëer je een omgeving waar technologische innovatie en vernieuwende dienstverlening geen doel zijn, maar een automatisch gevolg.
Hilde leeft om de juiste connecties te leggen en de sterktes van mensen in te zetten om die connecties waar te maken.

Onze rijke geschiedenis

Van twee pionierende professoren tot een stevig uitgebouwde kennisinstelling met een internationaal netwerk: dit is het verhaal van COCD.

Starten met een spin-off

Al van bij de eerste wetenschappelijke publicaties over toegepaste creativiteit, waren Pros Vanosmael en Roger Debruyn, allebei universiteitsprofessoren, gefascineerd en overtuigd van zowel de kracht als de noodzaak van creatief denken. Om een aanvulling te bieden op het logische denken en de kennis daarrond te verspreiden, richtten zij in 1977 een vzw op als spin-off van de Universiteit Antwerpen: het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken.

Verder met verspreiden

Al gauw vroegen bedrijven COCD om hun kennis over creatief denken met hen te delen. COCD verzorgde workshops en organiseerde zelf de eerste vormingen over creatief denken in het onderwijs. Als ambassadeurs van het creatieve gedachtengoed, bouwden zij een breed netwerk uit in België en Nederland. Talloze organisaties en professionals haalden bij COCD inspiratie en handvatten voor het ontwikkelen en benutten van hun creatieve mogelijkheden. De COCD-opleidingen groeiden uit tot dé referentie voor wie professioneel met creativiteit aan de slag wilde gaan. COCD investeerde ook zelf in wetenschappelijk onderzoek en vervulde door de praktijkervaring een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk.

De wijde wereld in

Vandaag maakt COCD deel uit van een wereldwijd netwerk van onderzoekers en professionals die in de breedste zin van het woord bezig zijn met creativiteit. COCD ondersteunt, naast haar eigen activiteiten, talloze initiatieven voor de verdere verspreiding van creativiteit. Zo maakte COCD het mede mogelijk om de eerste universitaire Master in Creativity and Change Leadership in Europa te organiseren. En terwijl de organisatie creativiteit verder de wijde wereld in stuurt, zit ze tegelijkertijd met haar handen en voeten stevig verankerd in de dagelijkse praktijk – klaar om creativiteit nog verder in organisaties in te bedden.

 

Houd me op de hoogte!

Wil jij ook onze Nieuwsbrief ontvangen, registreer je dan hier:

Ja, ik wil COCD e-mail updates ontvangen!